Projectomschrijving

In Zandvoort zetten we in op het in beweging krijgen van de doelgroep jongeren uit lage inkomensgezinnen. Sportaanbieders, jongerenwerk, jeugdhulp en onderwijs werken samen binnen het project ZO! Zandvoort. Uit onderzoek blijkt dat Zandvoortse jongeren steeds sneller afhaken bij de sportvereniging. De jongeren geven aan wel gemotiveerd te zijn om te bewegen, maar het bestaande aanbod sluit niet altijd aan bij hun wensen. Voor deze jongeren organiseert ZO! Zandvoort freerunning, fitness, bootcamp, voetbal en strandactiviteiten onder de kapstok van de Buurtsportvereniging. Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties ontwikkelen samen een vernieuwend aanbod en sluiten aan bij de veranderende behoefte van jongeren. Zij worden gemotiveerd om te bewegen via motivatiegesprekken en gamification. Verder worden jongeren en hun ouders uitgedaagd om actief te worden als begeleider / trainer. Na twee jaar is er in Zandvoort een structureel en aansprekend beweegaanbod voor én door jongeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website