Projectomschrijving

In 2 jaar tijd hebben wij 5 groepen Cool 2B Fit Almere gedraaid. In totaal hebben 53 kinderen meegedaan waarvan 90% is doorgestroomd naar een sportclub. De conditie is gemiddeld met 200% toegenomen, het BMI verminderd en het zelfvertrouwen vergroot. De kinderen geven aan weer plezier in bewegen te hebben en weer lekkerder in
hun vel te zitten. Onze succesfactoren zijn; Samenwerking, positiviteit, plezier, een luisterend oor, werken vanuit de motivatie van het gezin en de belevingswereld van de kinderen. Ook is samenwerking met andere disciplines onmisbaar. Dankzij de Aanpak Gezond Gewicht Almere (landelijke proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen) hebben wij nu korte lijnen met huisartsen, JGZ, gemeente, scholen, wijkteams, buurtsportcoaches, sportverenigingen etc. Daardoor kan je complexe situaties overleggen met de desbetreffende discipline. Overgewicht is bijna nooit een op zichzelf staand probleem. Dit is meestal het gevolg van een onderliggend probleem. Dankzij de samenwerkingen kan dit probleem snel herkend en aangepakt worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website