Projectomschrijving

Veel jeugd in Tiel groeit op in minima-gezinnen. De beweegachterstand en voedingsgedrag zijn zorgwekkend. Het is noodzakelijk dat jongeren gaan bewegen. Inventief 180 geeft hier graag invulling aan. Met B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken i.s.m. partners, die in direct contact staan met de doelgroep. B-Fit implementeren wij op basisscholen. Ons aanbod bestaat uit een sportieve kick-off, pauze-activiteiten, smaaklessen, voorlichting/educatie aan ouders/jongeren, clinics van sportverenigingen en wekelijkse beweegmomenten. Een krachtig samenwerkingsverband is gecreëerd. Aansluiting is gezocht bij het gemeentelijk armoedebeleid, waardoor we jongeren in hun directe leefomgeving bereiken. Samen met partners uit onderwijs, sport, welzijn en zorg verleiden we deze jongeren tot een gezonde leefstijl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website