Projectomschrijving

  • Binnenschools sportaanbod waarbij meer dan 1020 leerlingen aan deel hebben genomen. Het aantal deelnemende locaties van Etty Hillesum Lyceum is tijdens het project toegenomen.
  • Flexibel naschools lidmaatschap Sporstars van de verenigingen gezamenlijk. Hiermee is ook een systeem ontstaan dat makkelijk kopieerbaar is naar basisonderwijs en speciaal onderwijs.
  • Er is een structurele samenwerking ontstaan tussen onderwijs en sportverenigingen die wordt aangejaagd door een sportbuurtcoach/combinatiefunctionaris.

Sportstars laat jeugd in Deventer kennismaken met nieuwe sporten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website