Projectomschrijving

Kinderen hebben een grote bewegingsdrang, bewegen en spelen graag en hebben deze beweging ook hard nodig voor een optimale ontwikkeling van de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling. Door een veranderde maatschappij spelen kinderen minder buiten maar ook minder binnen. Het blijkt dat er in Nieuwegein en specifiek in een aantal wijken (lage SES wijken), minder kinderen lid zijn bij een sportvereniging t.o.v. landelijk. Kennelijk wordt de stap naar de sportverenigingen voor veel kinderen en ouders als te groot ervaren en willen kinderen liever eerst sporthoppen. Daarnaast is het percentage overgewicht bij kinderen hoger. Doormiddel van SportMix, willen we als het ware een tussenstap creëren, waarbij kinderen kennis kunnen maken met verschillende sporten en verenigingen. Op die manier proberen we de drempel naar de verenigingen te verlagen, waardoor uiteindelijk meer kinderen zullen doorstromen naar de vereniging en daardoor structureel in beweging zullen komen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website