Projectomschrijving

Buurcentrum De Mussen, gelegen in het hart van de Schilderswijk, is drie nieuwe interventies gestart met als hoofddoel om binnen 2 jaar 500 kinderen in de leeftijd 2-18 jaar uit de Schilderswijk te bereiken met het nieuwe sport- en beweegaanbod en 300 kinderen structureel te laten bewegen door middel van een lidmaatschap van een (buurt)sportvereniging.

Na het vooronderzoek (de wensen van de buurt onderzocht en het lokale aanbod in kaart gebracht), heeft De Mussen nieuwe sport- en beweegactiviteiten aangeboden, te weten: Beweegdiploma, City Streetball en Vechtsport voor iedereen.

Bij deze interventies hebben we ons gericht op:

- Preventieve aanpak overgewicht & ontwikkeling van de motoriek: beweeglessen voor de kleine kinderen 2-6 jaar - Uitstroom uit de sport beperken en de sport inzetten als middel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren: jongeren structureel in beweging krijgen door middel van laagdrempelig aanbod (7-18 jaar) - Toeleiding naar een vereniging: kinderen en jongeren (6-12 jaar) raken bekend met een nieuwe sport, worden geënthousiasmeerd, schrijven zich in bij een (buurt)sportvereniging en gaan structureel bewegen.

Door deze gecombineerde aanpak (zowel behoeftevergroting als drempelverlaging), gericht op groepen die niet tot nauwelijks structureel bewegen en sporten, is het volgende na 2 jaar bereikt:

- Kinderen die nog niet bewegen, zijn door het nieuwe aanbod in beweging gekomen.

- We hebben de jeugd kennis laten maken met nieuwe sporten.

- Het doorstromen naar (buurt)sportvereniging is bevorderd.

- De uitstroom uit de sport is tegengegaan.

- Meer discipline is ontwikkeld door deelname aan het sportaanbod.

- Sociale vaardigheden zijn beter ontwikkeld door deelname aan het sportaanbod (samenwerken, afspraken maken en nakomen, grenzen aangeven en respecteren, omgaan met winnen en verliezen, tegenstanders respecteren, aanwijzingen opvolgen)

- Er is ingezet op gezondheidsbevordering van kinderen en ouders.

- Bewegen werkt preventief op overgewicht en obesitas.

- We hebben ouders en kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezonde levensstijl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website