Projectomschrijving

Met 'Vitale kernen en buurten' willen we de leefbaarheid in Emmer-Compascuum vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. Gezien de lage SES en lage sportparticipatie cijfers is gekozen voor een specifieke doelgroep; inwoners van 5 tot 18 jaar. Bij deze groep is veel overgewicht aanwezig en een groot deel van deze groep doet een beroep op jeugdzorg. Omdat het dorp een veendorp is en zo lang gestrekt, is het sportaanbod niet altijd goed bereikbaar voor de jeugd. De jeugd zelf geeft aan flexibeler te willen sporten, dichterbij huis.
Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Daarom wordt aangesloten bij de structuren van Emmer-Compascuum Gezond. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website