Projectomschrijving

Wij zijn als Sportbrigade zeer trots dat wij twee jaar lang met ondersteuning van ZonMw structureel sportactiviteiten mochten bieden voor het langdurig enthousiasmeren van jeugd in Amsterdam Zuid/Oost. Was dit makkelijk, zeker niet; er zijn veel belemmerende factoren waardoor jeugd niet structureel sport of de mogelijkheden heeft dit door te voeren in het dagelijks leven. Er zijn veel diverse motivatie uitdagingen aanwezig, echter wat wij sterk hebben gemerkt is doel geeft richting, motiverende activiteiten als een mudrun bij Bootcamp zijn essentieel om de motivatie te versterken. Het in beweging krijgen en vooral te behouden van deze doelgroep om het beoogde doel gezamenlijk succesvol na te streven en te behalen. Sport is voor ons een doel ipv. een middel. Het structureel mogelijk maken van sport en bewegingsactiviteiten voor deze jeugd in Amsterdam Zuid/Oost blijft onze focus behouden. Ook nu na het aflopen van het project. Het aanbieden van sportmogelijkheden binnen het mbo heeft onze hoogste prioriteit, doorkoppeling bieden willen we langdurig aanhouden. Leerjaar '18/'19 doen wij dit nog volledig uit eigen beweging en middelen en wij onderzoeken om dit vanaf leerjaar '19/'20 gezamenlijk met ROC Amsterdam dit blijvend te realiseren. Ons streven sportmogelijkheden te realiseren is naast het bereiken van kansarme jeugd uitgebreid naar mbo studenten die een uitdaging hebben in het dagelijks leven een vitale levensstijl in te bedden. Onze focus die wij hedendaags ook in ons regulier sportonderwijs bieden binnen het mbo is gefocust op het leveren van kennis, mogelijkheden en middelen vitaal burger & werknemerschap te realiseren. Sport Door is een focus die hierbij mogelijkheden creëert dit onder begeleiding te realiseren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website