Projectomschrijving

In het kader van het project Vechtsport met een Missie, een project met als doel om meer kinderen/jongeren uit het speciaal onderwijs in Amsterdam Nieuw-West structureel te laten sporten op een pedagogisch verantwoord aanbod, heeft VvNW in samenwerking met BhVE en het speciaal onderwijs een speciaal aanbod gecreëerd.De volgende doelstellingen zijn bereikt.

  1. We hebben meer jongeren structureel laten sporten door unieke samenwerking tussen lokale partijen.
  2. We hebben ouders/jongeren vanuit verschillende locaties weten te informeren over het speciale aanbod en de mogelijkheden van voorzieningen op het gebied van sport.
  3. We hebben een inventarisatie gemaakt van de deelname van Chinese jongeren aan reguliere sportvoorzieningen.
  4. We hebben tijdens de diverse bijeenkomsten gezorgd voor ontmoeting tussen de bewoners uit Nieuw-West met diverse pedagogen. Daarnaast is middels de populariteit van de vechtsport meer bekendheid gegeven aan het reguliere aanbod van voorzieningen.

Door het succes van het project heeft het aanbod een plek gekregen in het reguliere programma van de sportaanbidder. Daarnaast is het aanbod opgenomen in de promotie van diverse partijen, zowel de gemeente Amsterdam en jongerenwerkbureaus  om jongeren meer te laten sporten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website