Projectomschrijving

Sportimpuls project Sport in Stratum is uitgevoerd van maart 2017 tot en met oktober 2018 in twee Eindhovense wijken. Het doel was om samen met de partners binnen 2 jaar de interventie Sport in de Wijk centraal in de wijk te realiseren voor jongeren tussen 10 en 21 jaar uit een gezin met een laag inkomen, geen lid zijn van een sportclub en bij voorkeur de beweegnorm niet halen en te kampen hebben met overgewicht. De doelstellingen zijn grotendeels behaald en met een deelname van 66 unieke jongeren kan gesteld worden dat het project zeker zijnvruchten heeft afgeworpen. 47 jongeren zijn structureel gaan sporten en zij hebben elkaar leren kennen in de wijk. Het sportaanbod is geborgd door de samenwerkingspartners en er zijn warme contacten ontstaan. Lokale sportaanbieders hebben zich geprofileerd en hebben nieuwe leden mogen verwelkomen. Anderzijds mag de interesse in gezonde voeding en de mogelijkheden voor gezinnen met een laag inkomen in de toekomst meer aandacht krijgen in deze wijken om structurele sportbeoefening te kunnen waarborgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website