Projectomschrijving

In de wijken Grootstal en Hatert te Nijmegen is speciale aandacht nodig als het gaat om sport/beweging en leefstijlbevordering van jeugd. Het sportaanbod is beperkt, jongeren sporten weinig en overgewicht is groot.  Bovendien zijn het wijken waar relatief veel mensen wonen die met een minimaal salaris moeten rond komen.
Er is een onderzoek gedaan, aangestuurd vanuit de HAN waarbij de jongeren in de achterstandswijken zijn benaderd en gevraagd wat hun sportbehoefte is. Er is een sterk voorkeur voor veldvoetbal, zaal/straatvoetbal, zelfverdediging en dansen (m.n. bij meisjes). Er is in dergelijke wijken veel interesse voor urban.
Doel is om samen met de partners binnen 2 jaar de interventie Sport in de Wijk centraal in de wijk te realiseren voor 80 jongeren tussen 10 en 21 jaar, die geen lid zijn van een sportclub en de beweegnorm niet halen en/of overgewicht hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website