Projectomschrijving

Het is gelukt om 75 jongeren in beweging te krijgen en te houden. We hebben het Move On Marslanden project uitgevoerd. Hierbij zijn 35 VO leerlingen getraind tot een sportcoach. Er is een structurele samenwerking tussen 10 sportverenigingen, VO school, revalidatie centrum, fysio praktijk en verschillende wijk en welzijnsorganisaties. Deze samenwerking wordt vorm gegeven door Stichting Sportpark Marslanden. Ook is er samenwerking met SportService Zwolle. Er zijn 10 kennismakingsblokken aangeboden van rugby, voetbal, tennis, korfbal, jeu de boules, cricket en frisbee. Naast deze clinics, zijn er ook events aangeboden. Hier zijn het Move On project en de Verstoppertjes Arena uit voor gekomen. Bij het Move On project brengen we 45 jongeren in beweging. Bij de Verstoppertjes Arena brengen we tussen de 500 en 1000 deelnemers in beweging. We hebben 60 nieuwe vrijwilligers en trainers opgeleid, die onderdeel zijn van de stichting. Deze vrijwilligers zijn in overleg en op oproep in te zetten voor evenementen, trainingen en activiteiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website