Projectomschrijving

'Sport for you in de RKF sportclub Schuitvaartpark' heeft geleid tot een aantal lokale nieuwe initiatieven, waarbij niet actieve doelgroepen zijn bereikt. Een grote groep vrouwen uit het Middengebied zijn enthousiast gaan sporten. Onder hen veel vrouwen met een Marokkaanse achtergrond. Verder hebben enkele enthousiaste jongeren een honkbalgroep opgericht die momenteel aansluiting zoeken bij een erkende sportvereniging. Kinderen uit het Middengebied hebben deel kunnen nemen aan een weerbaarheidstraining onder schooltijd, waardoor zij nu wat steviger in hun schoenen staan.
Vanuit de deelnemende groepen zijn nieuwe burgerinitiatieven voortgekomen, waarbij het informele sportaanbod voor meiden 12- en 12+ in het Middengebied van Vlissingen is vergroot. De oprichting van een RKF sportclub is helaas nog niet gerealiseerd. Voorlopig vinden deze activiteiten plaats onder de koepel van de lokale welzijnsorganisatie Stichting ROAT te Vlissingen. De resultaten zijn mede te danken aan de enthousiaste inzet ven enkele sleutelfiguren en rolmodellen uit de gemeenschap die als kartrekker hebben gefungeerd in combinatie met de integrale insteek vanuit lokale partners. De samenwerking met de Richard Krajicek Foundation (RKF) biedt voor de komende jaren voldoende borging om de voortgang van deze activiteiten te kunnen garanderen. Chapeau Sport impuls project!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website