Projectomschrijving

Welk kind is er niet op zoek naar avontuur? Natuurspeeltuin Het Woeste Westen biedt natuur, spel en bewegen op een avontuurlijke manier aan. Via een breed scala van vrij spelen, avonturenclubs, evenementen en schoolreisjes. Bewegen gaat ongemerkt. Kinderen bouwen, sjouwen en slepen, hakken, slaan, klimmen, klauteren, sluipen en graven. Tijdens de smokkelspelen rennen kinderen zich helemaal rot en bij het vrij spelen struinen ze urenlang over het 3 hectare grote terrein. Juist het niet competitieve aspect spreekt kinderen vaak aan.

Het project Spelen tot je groen ziet in Amsterdam-West vindt plaats in het stadsdeel West. Het project richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar. Ons nieuwe aanbod is de interventie 'Natuursprong, spelen tot je groen ziet'. Dit is een avontuurlijk en educatief bewegingsprogramma voor kinderen. Zowel ouders, scholen, welzijnsinstellingen, GGD, DMO en BSO’s geven aan behoefte te hebben aan dit soort aanvullende recreatieve activiteiten in de nabije omgeving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website