Projectomschrijving

In stadsdeel Oost richten we ons op de jeugd in de Indische buurt en IJburg. Armoede is in grote delen van de Indische Buurt hoog. De sportdeelname onder kinderen is laag. Professionals en bewoners geven aan dat meisjes vaak buiten de boot vallen. Bij meisjes uit islamitische gezinnen heeft het de voorkeur van veel ouders dat zij alleen met meiden sporten en het meeste aanbod houdt hier geen rekening mee. Bij de pleinactiviteiten die diverse organisaties uitvoeren in de wijk blijken voetbal en bootcamp het meest populair. Daarom willen SK Coaching en Bootburg Outdoor workouts de bovenbouwleerlingen van de basisscholen tot structureel sporten verleiden met een laagdrempelig aanbod. Gebruikmakend van de interventie Sportkanjerclub willen zij zorgdragen dat de kinderen en met name de meisjes met plezier en zelfvertrouwen samen sporten. De nieuwe sportgroepen laten niet alleen de kinderen maar ook de ouders en de rest van de familie ervaren hoe leuk sporten en bewegen is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website