Projectomschrijving

"Schooljudo in Nijmegen!" is een initiatief van Judo Tomoda, waaraan zullen deelnemen basisscholen in lage SES wijken, sportbedrijf Nijmegen en buurtsportcoaches uit de betreffende wijken, de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, Stichting Leergeld Nijmegen en Schooljudo. De gezamenlijke ambitie is de sociale en motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen in lage Sociaal Economische Status (SES)-wijken te bevorderen, en van daaruit de sportparticipatie van deze doelgroep te verhogen. De wijkscan en de gezondheidsagenda 2017-2020 van de gemeente Nijmegen bevestigen dat uitvoering geven aan deze ambitie hard nodig is i.v.m. stagnerende sportdeelname onder de jeugd in de leeftijd 4 t/m 12 jaar in deze wijken. De partners gaan structureel samenwerken teneinde de sportparticipatie te verhogen. De leerlingen van de scholen zijn voor het overgrote deel woonachtig in de buurten en zijn moeilijk bereikbaar voor de traditionele sportaanbieders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website