Projectomschrijving

John van Eerdenburg Sport Unlimited wil met de Sportimpuls 1400 kinderen op 6 basisscholen in 2 jaar kennis laten maken met judo. Het programma van Schooljudo.nl zien wij als mogelijkheid om structureel judo op basisscholen aan te bieden. Zij hebben een totaal lespakket ontwikkeld wat de afgelopen 8 jaar op circa 1000 scholen is uitgevoerd. Wij richten ons op de lage SES wijk ‘ het Oude Noorden’ in Rotterdam. Met het programma leveren wij bijdragen aan een verhoging van de sportparticipatie en leefbaarheid in de wijk. Onze doelgroep bestaat uit kinderen van 6-8 jaar die uit lage inkomensgezinnen komen en te weinig bewegen. Door deze aanpak bereiken we echter alle basisschoolkinderen uit groep 3-6. Voor het project werken wij samen met Schooljudo.nl, zij zorgen voor expertise op het gebied van organisatie, coördinatie en planning,Rotterdam Sportsupport en Jeugd Sportfonds. Rotterdam Sportsupport beschikt over kennis van de wijk en legt de verbinding op lokaal niveau.

Het bereikte resultaat is dat de kinderen na een moeizame start heel goed met elkaar gingen samenwerken en elkaar tijdens de lessen gingen corrigeren zowel op gedrag alsmede elkaar helpen met de oefenstof.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website