Projectomschrijving

De wijk West in 's-Hertogenbosch kent een lage sportparticipatie van kinderen. Relatief weinig kinderen zijn lid van een sportvereniging. Ongeveer een kwart van alle kinderen in de wijk groeit op in armoede. Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO 's-Hertogenbosch wil samen met andere in de wijk gevestigde sportverenigingen, te weten sv CHC, TV De Schutskamp en TTV De Kruiskamp, kinderen in de wijk blijvend fysiek in beweging brengen. Daartoe zetten zij de door NOC*NSF ontwikkelde interventie 'Schoolactieve verenigingen' in. Zij werken hierbij samen met de gymleerkrachten van alle betrokken basisscholen. Eerst vinden kennismakingsactiviteiten onder schooltijd plaats. Op basis van hun interesses kunnen kinderen na schooltijd deelnemen aan vervolgactiviteiten onder leiding van een jeugdtrainer. Daarna kunnen de kinderen een passend sportaanbod bij de verenigingen ontdekken. Ouders worden vanaf het begin bij het project betrokken. 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website