Projectomschrijving

Het Sportimpulsproject School Zaalvoetbal Heerlen Noord heeft de afgelopen twee jaar mooie resultaten opgeleverd. Er zijn duurzame lokale samenwerking ontstaan met onderwijs, gemeente en maatschappelijke partners waarvan in het bijzonder de sportconsulenten en jongerenwerk. Er zijn tal van activiteiten opgezet waarmee wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van leerlingen uit het middelbaar onderwijs. In het eerste jaar zijn er door de projectorganisatie 23 clinics verzorgd aan 471 individuele jongeren, hebben er 33 teams deelgenomen aan de toernooien en hebben 10 teams deelgenomen aan de competities. Het tweede jaar was hier al flinke groei in meetbaar namelijk 35 clinics verzorgt aan 726 individuele jongeren, hebben er 45 teams deelgenomen aan de toernooien en hebben 12 teams deelgenomen aan de competities. Het project kan een succes worden genoemd, maar is nog niet klaar. De komende jaren zal het project verder worden verspreid onder de 7 nog niet deelnemende VO scholen in Heerlen. Mede door ondersteuning van de Sportconsulent en de gemeente Heerlen heeft het project borging gevonden voor de komende jaren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website