Projectomschrijving

Middels de methodiek Sportdorp willen wij met het samenwerkingsverband ‘Samen Winnen’ de sportparticipatie van kinderen en hun ouders in Belfeld vergroten. Binnen het initiatief ‘Samen Winnen’ hebben bestuurders van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen, onderwijs en wijkbelangen besloten om d.m.v. een actieve samenwerking te streven naar een vitale kern. Het project richt zich op jongeren en hun ouders. Er is veel winst te behalen aangezien het huidige aanbod sober en traditioneel is. Het meerendeel van de jongeren tot 20 jaar in Belfeld voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Middels deze aanpak willen we hier verandering in brengen. Op basis van de behoeften van de jeugd (en ouders) wordt vernieuwend sport- en beweegaanbod ontwikkeld. Het aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten en flexibele lidmaatschappen. Uiteindelijk worden voorzieningen en initiatieven zo beter benut en wordt de sociale structuur versterkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website