Projectomschrijving

Roosendaal on the move is met name gericht op de lage SES buurten Ettingen, Scherpdeel, Centrum-Oud en Kroeven in Roosendaal. In de buurten is sprake van sociaal- economische achterstanden en ook de sportdeelname blijft achter. Uit een behoeftepeiling onder kinderen blijkt dat de meerderheid graag meer wil sporten maar veelal niet bekend is met lokale sport- en beweegaanbieders. Dit heeft mede te maken met beperkte financiële middelen. We hebben met Sportservice Noord Brabant, 6 basisscholen, Stichting Paul, Boost Jongerenwerk, Moskee Yesil Camii, SDW, West Wijkhuis een sterke basis geformeerd waar we nauw mee samenwerken teneinde een duurzaam en verbreed sportaanbod te verankeren: vraaggestuurd, laagdrempelig en toegankelijk. De interventie Respons van het NIVM maakt het mogelijk leerlingen van 9-13 jaar om te leren gaan met pesten en groepsdruk waarbij zelfvertrouwen en weerbaarheid toenemen en doorgeleiding naar structureel sportaanbod meer vanzelfsprekend wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website