Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Respons heeft in twee jaar structureel voet aan de grond gekregen in Veghel en omstreken. Het is een aanvulling

op het regulier beweegonderwijs en anti-pest programma's. Er staat een structureel aanbod dat door feitelijk iedere

basisschool kan worden ingezet om te werken aan fysieke en mentale weerbaarheid voor leerlingen uit de

bovenbouw zodat zij goed voorbereid naar de middelbare school kunnen.

Tijdens de projectperiode zijn ruim 800 kinderen in aanraking gekomen met het programma doordat de trainingen

klassikaal werden aangeboden. Op 13 scholen hebben de leerlingen uit de bovenbouw de lessen mogen volgen.

Leerkrachten zijn enthousiast en zien ook dat een andere manier van het benaderen van kinderen op dit thema

effect heeft.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons doel was om in de schooljaren 2014 en 2015 in totaal ruim 800 kinderen actief in beweging te brengen door

het aanbieden van Respons-lessenreeksen. Dit is zeker behaald. 90% van de bovenbouwleerlingen van de

Veghelse basisscholen hebben 7 lessen Respons kunnen volgen via hun eigen school. In totaal zijn er 30 groepen

geweest die in totaal 315 uren Respons verzorgd kregen in de schoolse setting. Daarnaast zijn er ruim 40 kinderen

die deel hebben genomen aan kennismakingslessen op de Kempovereniging of de judovereniging in het dorp. De

structurele toename van de sportparticipatie, specifiek door Respons, bleek lastig te meten door de opzet van het

programma omdat de doelgroep bereikt werd door het aanbieden van de lessen in school. Daarnaast was de

groep inactieven kleiner dan vooraf ingeschat (zie ook voortgangsverslag).

Het bereiken van ouders bleek ook lastiger dan gehoopt. Dit is het gevolg van het aanbieden van de lessen onder schooltijden en de beperkte tijd van leerkrachten om hier een actieve rol in te vervullen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma Respons draait in Veghel op verschillende basisscholen. Op basis van principes uit de vechtsport worden kinderen weerbaarder gemaakt. Hierbij is onder andere aandacht voor ademhaling, stevig in je schoenen staan en vertrouwen. Inmiddels heeft het programma op 5 basisscholen gedraaid in verschillende groepen. Het wordt heel positief beoordeeld door leerkrachten èn door de kinderen. De sportvereniging die de Responstraining aanbiedt heeft al behoorlijke aanloop van nieuwe leden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel was enerzijds om de kinderen te stimuleren structureel te gaan bewegen en anderzijds om het gevoel van veiligheid te vergroten.

De sportvereniging die Respons aanbiedt ziet zeker een grote toename in jeugdleden. Daarnaast is ook bekend dat door het uitdelen van informatie in de klassen, kinderen naar een andere sport zijn gegaan.

Uit evaluaties met leerkrachten blijkt dat vooral kinderen uit groepen 8 baat hebben bij de training. Het voegde volgens hen veel toe aan het gevoel van eigenwaarde bij kinderen die het nodig hebben.

Kortom, voldoende aanleiding om het tweede projectjaar met vertrouwen in te gaan.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van Brussel Training en Coaching gaat in samenwerking met de vereniging Kempo Hu Quan, het programma Respons aanbieden in de gemeente Veghel. Zij richten zich op de jeugd in de lage SES wijken in Veghel omdat daar de laagste sportdeelname is in Veghel. Ze gaan in 2014 en 2015 de jeugd tussen 8 en 14 jaar via de basisscholen in deze wijken en de wijkgebouwen weerbaarheidslessen aanbieden. Zodoende maken de kinderen kennis met de sport en de sportvereniging. Tijdens het aanbieden van de sport in de wijken, worden ook de ouders betrokken tijdens actieve ouderbijeenkomsten. De school biedt het de kans om het programma op te gaan nemen in de verplichte anti-pestaanpak. De welzijninstelling vervult een actieve rol in de werving van de jeugd en de doorverwijzing.

Vervolgens worden de kinderen uitgenodigd om, via laagdrempelige lidmaatschapsvormen, te gaan trainen op de vereniging. Het doel is om in de opstartperiode minimaal 800 kinderen te bereiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website