Projectomschrijving

1. Kinderen met gedragsproblemen binnen de sport vormen een toenemend probleem bij sportclubs en trainers. Vaak zijn trainers niet voldoende geschoold om hier goed mee om te gaan en leidt dit tot fustraties bij alle betrokken partijen. Dit kan voorkomen worden door sportclubs de juiste hulp te bieden voor het wegzetten van een kader m.b.t de opvang en begeleiding van deze doelgroep. 
2. Ook is er een grote groep kinderen die niet sport en door gedragsprobelamtiek het erg lastig vinden om een geschikte sport te vinden.  

In het project Passen Sporten snijdt het mes aan 2 kanten. Enerzijds gaan we met de kinderen aan de slag, maar anderzijds juist ook met de sportclubs en trainers.
Een sport orientatiecursus, begeleidingsplan en weerbaarheidslessen moet voor de kinderen de basis gaan vormen om de weg naar een sportclub soepel te laten verlopen.
Een netwerk van sportclubs zal hierbij goed op worden voorbereid door zowel de club als trainers diverse trainingen en workshops aan te bieden.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website