Projectomschrijving

De grootste motorische ontwikkeling vindt plaats in de jongste levensjaren van een kind. De mate waarin het kind zich op jonge leeftijd motorisch ontwikkelt is sterk van invloed op de fysieke en mentale toestand in een latere leeftijds- en/of ontwikkelingsfase. Door kinderen op jonge leeftijd motorisch uit te dagen wordt de algehele belastbaarheid van het kind groter. Gymnastiekvereniging ATC Sneek voelt zich betrokken om te anticiperen op deze maatschappelijke vraag. De gymnastiekvereniging gaat de lessen van het nijntje Beweegdiploma aanbieden op locatie, o.a. bij de kinderopvang en basisscholen. Het programma bestaat uit 20 goed onderbouwde lessen en wordt uitsluitend gegeven door een KNGU gediplomeerde trainer. Voor elke lessenreeks wordt gestart met een voorlichtingsavond voor de ouders. Middels monitoring worden de motorische ontwikkelingen bijgehouden. Het kind ontvangt na het volgen van het lesprogramma het nijntje Beweegdiploma als beloning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website