Projectomschrijving

We maken gebruik van de Menukaart Sportimpuls in Lage Inkomensbuurten met de interventies Beweegkriebels (0-4 jaar), Natuursprong (4-12 jaar) en aanvullend een extra interventie van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (het IVN) Scharrelkids. Deze interventie staat niet op de Menukaart Sportimpuls maar is een ouderparticipatie interventie en wordt als co-financiering ingebracht. We sluiten aan bij alle nieuwe beleidsontwikkelingen Openbare Ruime, Natuur en Duurzaamheid en het thema bewegen in de buitenruimte. We werken samen met "groene partners" en gaan uitvoeren: beweegkriebels, moestuinen, natuursprong en scharrelkids (ouderparticipatietraject) met als groene samenwerkingspartners ook het IVN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. We streven naar een structureel 4x per week Beweegkriebel aanbod op KDV en PSZ. En naar het meerdere malen per jaar via Natuursprong activeren van kinderen om te bewegen en spelen in de natuur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website