Projectomschrijving

Veel kinderen in de Enschedese wijken Pathmos en Stevensfenne sporten weinig tot niet. Voetbalvereniging Rigtersbleek heeft daarom het initiatief genomen voor een nieuw sport- en beweegaanbod. Er zullen Beweeglessen worden aangeboden en introductiecursussen in de wijk. De oudste kinderen krijgen de mogelijkheid om lid te worden van de Sportkanjerclub binnen vv Rigtersbleek. De vereniging gaat samen met wijkpartners een stevige basis leggen voor blijvende sportbeoefening van jonge kinderen. Met behulp van de interventies Beweegkriebels en Sportkanjers wordt kinderen in de leeftijd 2,5 tot 6,5 jaar, peuters en kleuters, tezamen met hun ouders beweegplezier bijgebracht. Omdat veel ouders niet weten welke sport geschikt is voor hun kind, wordt bij de oudere kleuters extra aandacht besteed aan kennismaking met de diverse sporten. Daarnaast worden met vv Rigtersbleek sportmomenten gecreëerd, zodat kinderen de mogelijkheid hebben soepel door te stromen naar structurele sportbeoefening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website