Projectomschrijving

Sportservice Haarlemmermeer, de JOGG coördinator, Judo Yushi, VO school HVC, voedingsadviesbureau de Winter, Wendy’s Dance Company en SV Dios hebben de handen ineengeslagen om met de jongeren in Nieuw Vennep de interventie MAKI te starten. Daarmee worden de jongeren geactiveerd en bewust gemaakt van het belang van een gezonde en actieve leefstijl. De doelgroep is de 1e- en 2e-jaars van het vmbo (±200 lln. per leerjaar), met extra focus op de inactieven (±24 lln. per leerjaar). Deze lln. komen grotendeels (32%) uit de lage inkomensbuurt; Linquenda. In Nieuw Vennep zijn er grote verschillen tussen de wijken, zo is de wijk Linquenda vooral opgebouwd uit jonge gezinnen en is er vaak sprake van een laag inkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het hoge percentage sociale huurwoningen in deze wijk.
Uit EMOVO onderzoek van de GGD in ‘13-‘14 onder 715 jongeren uit Nieuw Vennep blijkt: 33% beweegt gemiddeld <1 uur per dag, 18% ontbijt <5 dagen per week.

Ook in vergelijk met de gemeente zijn er negatieve cijfers waar te nemen:

  • Jongeren voelen zich minder vaak gezond (-1%)
  • Jongeren voldoen minder vaak aan de ontbijtnorm (+1%)
  • Jongeren eten minder vaak dagelijks frui t(-3%), en dagelijks minder groente (-2%)
  • Jongeren voelen zich vaker wel eens onveilig (+3%)

Ten opzichte van ‘10 voelen jongeren zich vaker psychisch ongezond (+6%) en eten de jongeren minder vaak dagelijks fruit (-4%).
Kijkende naar het verschil tussen geslacht blijkt dat meisjes vaker psychisch ongezond zijn dan jongens, resp. 31% en 16%. 40% van de meiden en 27% van de jongen beweegt gemiddeld <1 uur per dag.
Ook kijkende naar het verschil tussen lln. van vmbo en havo/vwo, zijn er grote verschillen: lid vereniging (vmbo69%, niet-vmbo 78%). Ontbijt <5 dagen per week (vmbo23%, niet-vmbo 11%)
Mede hierom is Haarlemmermeer sinds 2012 JOGG-gemeente. Het project en de keuze van de wijk sluit aan bij de JOGG-aanpak en het minimabeleid. Het past ook bij het streven van de school om meer aandacht te schenken aan een gezonde leefstijl. Begin ‘17 is er op het HVC een behoeftepeiling verricht onder 131 vmbo brugklassers (65 jongens/66 meisjes). Hiervan komen 42 lln. uit Linquenda (32%). Van deze 131 lln., is bijna 11% inactief. Dit zijn lln. die aangeven in een week =1 dag minimaal 1 uur te bewegen. Zij geven zelf aan niet voldoende te bewegen, waarvan er maar 2 aangeven niet te willen bewegen.

Het aandeel dat op voeding slecht scoort is nog hoger:

  • zo geven 9 lln. aan niet/nauwelijks te ontbijten
  • 36 lln. nooit/nauwelijks fruit te eten en
  • 16 lln. eet geen of nauwelijks groente per week

Vanaf september zal daarom met de interventie MAKI gestart worden om op speelse wijze het sport en beweeggedrag van de leerlingen te verbeteren, door het bieden van sport- en beweegaanbod op hun eigen niveau. Er wordt gestart met kennismakingslessen tijdens school voor alle lln., dan motivatie gesprekken met inactieve jongeren en een vervolgaanbod dat voldoet aan hun wensen en tot slot doorgeleiding naar de sportaanbieders. Ook 3e- en 4e-jaars en ouders worden betrokken. Ouderejaars vormen het projectteam. Ouders worden betrokken bij sport en beweegaanbod evenals bij kookworkshops. Diëtist begeleidt jongeren persoonlijk, Judo Yushi gaat judo, cross-fitness en zelfverdedigingslessen verzorgen, Wendy’s Dance Company zal danslessen verzorgen en SV Dios richt zich op de voetbalsport(en). Door aanbod op school en het wijzen op de mogelijkheden voor minima verlagen we de financiële drempels en beperken we de kosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website