Projectomschrijving

Het project Maki is in Den Helder uitgevoerd en er zijn 250 eerstejaars leerlingen van Scholen aan Zee benaderd om mee te doen aan een fitheidstest en het invullen van een vragenlijst. Aan de hand van de uitkomsten van de fitheidstest en vragenlijst zijn er inactieve leerlingen geselecteerd. Met deze leerlingen zijn motivatiegesprekken gevoerd, om zo een passend sportaanbod te vinden. Alle 250 leerlingen hebben meegedaan aan de makigames. De makigames hadden een verplicht karakter wat inhoudt dat bij niet op komen dagen een leerling de volgende morgen vroeg op school moest verschijnen. Het sportaanbod is daarna voortgezet na schooltijd. Het doel om inactieve leerlingen te motiveren om gezonder te gaan leven en te gaan sporten is behaald. Scholen aan Zee zet in een mindere groter opzet het project voort: Scholen zee gaat jaarlijks een fitheidstest en een vragenlijst afnemen, waaruit dan ook een selectie van inactieve leerlingen gaat plaatsvinden en voor die leerlingen wordt een sportaanbod gerealiseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website