Projectomschrijving

Ongeveer 400 jongeren hebben deelgenomen aan het project. Hiervan waren veel al actief wat sport betreft. Totaal zijn er 20 deelnemers doorgestroomd naar structureel sportaanbod. Er zijn vooral veel resultaten geboekt bij de inactieve leerlingen die wel meer wilden bewegen, de helft heeft zich daarna aangemeld bij een club of vereniging. 21 van de 43.
Totaal 100 jongeren hebben zich na de makigame aangemeld voor een naschools vrijwillig sportaanbod. Er is een structurele samenwerking ontstaan tussen de buurtsportcoach, de school en Tom van der Kolk. Op deze manier loopt het project ook na afloop, hetzij iets eenvoudiger, nog door.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website