Projectomschrijving

‘Lage SES wijken in Harlingen versterken met Schooljudo!’ is een initiatief van sportcentrum Akkersmans. Het initiatief werd direct omarmd door de gemeente (JOGG-regisseur Elles van der Kooij en teamleider gebiedsteam Tineke van de Vliert) en buurtsportcoach Yannick de Boer, waardoor er een breed samenwerkingsverband is ontstaan met de overige buurtsportcoah, 6 basisscholen, Stichting Sportpromotie, Stichting Leergeld en Schooljudo.
De gezamenlijke ambitie is om, een bijdrage te leveren aan de sociale en motorische ontwikkeling, en de sportparticipatie te verhogen van basisschoolkinderen uit vier lage SES buurten; Koningsbuurt, Plan Zuid, Oosterpark en het Rode Dorp in Harlingen. Kinderen uit deze wijken zijn veelal geen lid van een sportclub en groeien op in lage inkomenshuishoudens.

In Plan Zuid heeft maar liefst 77% een lage SES.
De interventie Schooljudo is goed onderbouwd waardoor is bewezen dat het een grote vormende waarde heeft op sociale als fysieke doelstellingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website