Projectomschrijving

'Kinderen in lage SES wijken in Den Helder sterker in hun (sport)schoenen' is een initiatief van Budowazasport. Voor dit initiatief is een brede samenwerking opgezet met collega judoverenigingen, Team Sportservice, het Jeugdsportfonds, de gemeente,  de Skills4Life Foundation en 10 basisscholen.

Den Helder is algemeen gekenmerkt als een gemeente met een laagopgeleide bevolking. De wijken Stad binnen de Linie Oost, Stad Binnen de Linie West en Nieuw Den Helder Oost springen hier nog eens extra (negatief) in uit. De gezamenlijke ambitie van alle partijen binnen deze aanvraag is om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de sociale cohesie van de kinderen en ouders in deze wijken.

Onze aanvraag sluit aan op speerpunten uit zowel de sportnota als het lokale gezondheid- en armoedebeleid van Den Helder:
- We zetten in op spelen, bewegen en sporten
- We benoemen jeugd als belangrijke doelgroep
- We stimuleren publiek private samenwerkingen op lokaal niveau

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website