Projectomschrijving

CKV Achilles gaat in samenwerking met gemeente Almelo, Sportbedrijf Almelo en onderwijsinstanties inzetten op KangoeroeKlup in Almelo. Daarmee zet de korfbalverenigng zich in voor de groep 3 t/m 6 jarigen uit de lage inkomenswijken in de gemeente. De sportbeoefening en het aantal lidmaatschappen van de sportvereniging ligt in deze wijken significant lager dan gemiddeld in Almelo. Gevolg van te weinig sporten is dat veel kinderen minder goed motorisch ontwikkelen en niet kennismaken met het sociale karakter van de sportvereniging (zo ook hun ouders). Kangoeroe Klup is een plezierig en laagdrempelig korfbalaanbod. De interventie zet in op ontwikkeling van motorische vaardigheden maar ook het meedoen in een sociaal netwerk. De interventie bestaat uit kennismakingslessen op scholen en BSO’s. Daarnaast wordt er een Kangoeroe Klup Dag georganiseerd waar BSO’s en scholen voor uitgenodigd worden. Dit alles met het doel om kinderen structureel en duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website