Projectomschrijving

Presikhaaf is een Arnhemse wijk met een lage sociaaleconomische status. Vooral bij allochtone meisjes blijft de sportbeoefening achter bij de gemiddelden.

Het project Join Volleybal in Presikhaaf! investeert in het inrichten van vraaggericht beweegaanbod voor meisjes tussen 6 en 12 jaar van niet westerse afkomst. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ ligt de focus op deze meisjes die thans te weinig bewegen terwijl zij wel erg enthousiast zijn over volleyballen.

Er wordt gebruik gemaakt van de interventie ‘Cool Moves Volley’ van NEVOBO. De interventie is ontwikkeld om jonge kinderen te enthousiasmeren voor volleybal. Zij maken in vier fasen kennis met de sport en worden stap voor stap begeleid naar structurele sportdeelname. Nadat kinderen op school enthousiast zijn geworden en gewend zijn geraakt aan de trainer gaan zij geleidelijk over naar een aanbod met een structuur die steeds meer op de verenigingsstructuur gaat lijken. Daarbij hoort ook een financiële bijdrage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website