Projectomschrijving

Met Freerunning wil gymnastiekvereniging Die Haghe kinderen en jongeren uit Haagse lage inkomensgezinnen stimuleren voor sportdeelname. Er is gekozen voor Freerunning, omdat dit zeer populair is bij deze leeftijdsgroep. De basiselementen van Freerunning zijn rennen, springen en klimmen. Vanaf november 2014 zullen op een aantal basisscholen in de wijken Moerwijk, Laak en Schilderswijk demonstraties en open lessen worden gegeven. Na deze kennismakingsactiviteiten onder schooltijd, worden er vanaf januari 2015 na schooltijd Freerunning lessen aangeboden, zowel in de gymzalen als op courts en playgrounds in de wijken. Wij richten ons daarbij op een groep van tussen de 200 en 300 kinderen / jongeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de vakleerkrachten l.o. en de streetsportcoaches. Na afloop van ieder kwartaal worden de sporters gestimuleerd lid te worden van onze vereniging en daarmee de Freerunning lessen voort te zetten op een uur van Die Haghe.

In totaal hebben 300 kinderen enthousiast deelgenomen aan de verschillende clinics op school.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website