Projectomschrijving

"Fight for your Right!" is een project dat is geïnitieerd door Budovereniging Aykac (Taekwondo) uit Enschede en dat erop gericht is, de jeugd van 6 t/m 12 jaar in de lage inkomensbuurten in Enschede stadsdeel Oost ( wijken Dolhpia, Velve Lindenhof, Glanerbrug) een passend sport- en beweegaanbod te bieden op basis van de interventie Respons. Deze buurten kunnen worden door de gemeente Enschede gekwalificeerd als impulswijken waarbij de sportparticipatie onder de jongeren niet hoog is. Bij de jeugd uit de wijken is de belangrijkste oorzaak van niet-sporten vaak gelegen in de houding van de ouders. Navraag bij de participerende scholen in dit project leert ons dat als de ouders zelf niet sporten, de kinderen vaak ook niet gestimuleerd worden om dit wel te doen. Voor deze groep kinderen geldt: onbekend maakt onbemind. Er is dus een andere aanpak dan de huidige aanbodgerichte werkwijze nodig om ook deze groepen niet-sporters tot sportief bewegen te verleiden. Onze pijlen zullen dan ook gericht zijn op ouderbetrokkenheid en op het aanbieden van laagdrempelig en attractief bewegingsaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van deze kinderen en van de ouders. Met de interventie ‘Respons’ van het NIVM zetten we een laagdrempelig en tegelijkertijd betaalbaar sportaanbod neer in samenwerking met 13 basisscholen. Dit aanbod is specifiek afgestemd op de reguliere basisschool en de ouders van deze doelgroep. In overleg met samenwerkende partners, die met de doelgroep te maken hebben, is bepaald welke interventie het beste bij de desbetreffende doelgroep past. Na de Respons lessen op school worden de leerlingen doorverwezen naar attractief vervolg sportaanbod buitenschooltijd op de school en uiteindelijk op de club, zodat de leerlingen uiteindelijk ook structureel de sport kunnen blijven beoefenen. Enerzijds wordt met behulp van de Respons interventie aangesloten bij de behoefte van de doelgroep om meer aan (vecht)sport te doen en anderzijds worden door dit aanbod specifieke problemen zoals agressie, geweld en pesten, groepsdruk aangepakt. De betrokken scholen hebben aangegeven dat ze veel met deze problematieken geconfronteerd worden. Ons hoofddoel is om de kinderen van de basisscholen uit onze directe omgeving meer aan het bewegen te krijgen en ze daarnaast weerbaar te maken en aldus bij te dragen aan een sportieve, gezonde en daarmee leefbare buurt en schoolomgeving. De sport taekwondo is uitermate geschikt voor dit doel, omdat er zowel actief op een innovatieve wijze sportactiviteiten worden aangeboden en er tegelijkertijd aandacht is voor zelfbeheersing, zelfvertrouwen en respect. Door gebruikt te maken van de interventie Respons en de maatschappelijke mogelijkheden van de sport taekwondo zijn wij er van overtuigd dat we van het project Fight4yourRight een succes kunnen maken en ca 1750 kinderen in beweging kunnen laten komen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website