Projectomschrijving

De Almeerse Tafeltennis Club (ATC), verschillende basisscholen in Almere Haven, Slim Fysio Sport, de buurtsportcoach en OSG Echnaton werken samen aan het stimuleren van motorische vaardigheden en het vergroten van de sportparticpatie in Almere Haven. Hun primaire doelgroep zijn kinderen van 8 t/m 14 jaar, woonachtig of schoolgaand in lage inkomensbuurt Almere Haven. Secundaire doelgroep vormen de ouders. Zij gaan aan de slag met de interventie Table Stars, een tafeltennis lesprogramma voor kinderen op de basisschool. Table Stars@School vindt plaats in de gymles door vakleerkrachten ism ATC. Het wordt toegepast na schooltijd onder de naam TableStars@theclub. Op de vereniging vindt verdere verdieping plaats: Table Stars Challenge. Ook Table Stars TheBattle, het basisscholenkampioenschap, maakt onderdeel uit van de leerlijn. Tenminste 415 kinderen ontwikkelen zich in de tafeltennissport. 130 kinderen doen na schooltijd mee en het ledenaantal van ATC stijgt met 15%.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website