Projectomschrijving

In goede samenwerking met badmintonvereniging HBV, wijkpartners in wijk De Grote Waal, de drie basisscholen en de gemeente Hoorn is de methodiek Beweeg Wijs succesvol geïmplementeerd, zijn schoolpleinen gestructureerd, is er een doordacht jaar-speelprogramma beschikbaar en is de samenwerking met sportverenigingen geïntensiveerd middels o.a. extra activiteiten in het naschools programma. De trainers van de badmintonvereniging kunnen de gedragsmethodiek zoals die op de scholen gebruikt wordt ook toepassen in hun eigen trainingen en tijdens clinics in de wijk.
De partners blijven ook in de toekomst samenwerken aan verdere verfijning van het programma. Daarbij heeft ook tennisvereniging De Hulk geparticipeerd en positief bijgedragen aan het succes en is er optimaal gebruik gemaakt van het bestaande netwerk om de bereikte resultaten voort te zetten en te borgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website