Projectomschrijving

Het sportimpulsproject Buurtsportvereniging en Leerwerkbedrijf Vechtzoom heeft in de afgelopen twee jaar mooie resultaten opgeleverd. Er is een nieuwe vereniging opgericht met een wijkgerichte aanpak en er is een duurzame lokale samenwerking ontstaan. Er zijn tal van activiteiten opgezet waarmee wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de wijk. Een groot aantal kinderen is hiermee in aanraking gekomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat kinderen beter bekend zijn met sport, en de sportvereniging, en meer kinderen een actieve leefstijl hebben. Daarnaast is ingezet op het morele klimaat waarmee de positieve effecten die deelname aan sport kan hebben zijn vergroot. De hele wijk profiteert hiervan mee. Het project kan een succes worden genoemd, maar is nog niet klaar. Het deelnemerspotentieel is nog altijd groot en er is nog veel te boeken in de wijk. Mede door financiering van gemeente Utrecht zijn buurtsportcoaches opgeleid en wordt de nieuwe buurtsportvereniging de komende tijd nog begeleid. De mooie resultaten en voortzetting van het project zijn hiermee geborgd en zullen worden verspreid over de stad.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website