Projectomschrijving

Deze aanvraag richt zich op Enkhuizen Noord, een lage inkomensbuurt. BSV VOOR EN DOOR JONGEREN. In Plan Noord, met een lage sportdeelname, weinig betrokkenheid en financiële middelen is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren een must. De samenwerkingspartners uit deze aanvraag willen een verbeterd sportaanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de (niet-sportende) jongeren, met als doel een toename van de sportparticipatie. Om eigenaarschap onder jongeren te vergoten worden zij zelf leidend om activiteiten en evenementen voor en met elkaar te organiseren. Op basis van deze signalen wordt een segmentering aangebracht binnen de groep jongeren: 10-13 De groep jongeren die nog lid zijn van een vereniging maar dreigen af te haken (behouden). 14-17 Jongeren die zijns afgehaakt helpen om -zelf- nieuwe betekenisvolle activiteiten te realiseren. Met name van dit segment worden ook de OUDERS betrokken. 18-21 De jongeren die nog in het dorp wonen na de middelbare school.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website