Projectomschrijving

Bounz School in Motion is opgezet om sportdeelname, met name onder jongeren uit gezinnen met lage inkomens te vergroten. Door intensieve samenwerking met de school en onder schooltijd de leerlingen middels introductielessen kennis te laten maken met diverse activiteiten van Bounz Enschede en Urban TCT kunnen zij plezier beleven aan de diverse facetten in de sport.

In het vervolgtraject kunnen zij zich aanmelden voor een proefles en een proefabonnement. Bij de gratis proefles zijn ook de ouders uitgenodigd. We zetten in op een structurele samenwerking met de scholen, maar ook ouderparticipatie is essentieel om te zorgen dat kinderen blijven sporten en daarom krijgt dit aspect extra aandacht in onze aanpak.

Met dit project wordt het mogelijk gemaakt de jeugd kennis te laten maken met de sport, ervaring op te doen, en mogelijk bij te dragen aan het structurele beweeggedrag van jongeren uit gezinnen met lage inkomens

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website