Projectomschrijving

Door middel van het Beweeg Wijs Deventer project is een belangrijk deel van de kinderen dagelijks actiever op het schoolplein en hebben de kidneren direct kennis gemaakt met sportaanbieders in de buurt d.m.v. clinics. Binnen die sportverenigingen is een eerste stap gezet in het aanbieden van een 'meer veilige' situatie, ook voor de minder getalenteerde sporters. Dit door de invoering van de Beweeg Wijs filosofie.

Leerkrachten op de scholen zijn in een andere rol gepositioneerd, ouders zijn betrokken bij het project waarmee ook de bewustwording omtrent bewegen en beweging is toegenomen. Door hen een actieve en begeleidende rol te geven worden de kinderen meer aangezet tot actief spelen en hoeven de volwassenen minder als 'politie-agent' op te treden.

Naast grotere fysieke inspanning tijdens speelmomenten (voorschools, speelkwartieren en naschools) is het een voordeel dat kinderen structuur wordt aangeboden op het speelplein. Dit maakt het beter mogelijk om actief te spelen, doordat niet iedereen door elkaar speelt en daarmee vaak 'het recht van de sterkste' geldt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website