Projectomschrijving

In september 2018 gaat BASE Groningen van start op de scholen CSG Kluiverboom, Werkman College en Het Heyerdahl. BASE staat voor B-Slim After School Experience, wat sportstimulering voor jeugd van 12-15 jaar omvat na schooltijd. In het project BASE wordt gebruik gemaakt van de interventie B-Fit om de jongeren meer te laten bewegen, met name na schooltijd. Dit kan zijn in verenigingsverband, maar ook individueel of in instuifverband, net wat passend is bij de doelgroep. Naast het aanpakken van bewegingsarmoede, komt het thema gezonde leefstijl ook aan bod binnen de 3 onderwijsinstellingen en alle samenwerkende verenigingen. Met elkaar willen we de jeugd nieuwe handvatten aanreiken voor een actief en gezond leven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website