Projectomschrijving

Het B-Fit project is voor OBS Westerschool van grote betekenis geweest, vooral op het gebied van gezondheid. Door de talloze uitgevoerde gezondheidsinterventies zijn niet alleen de kinderen, maar ook het schoolteam bewuster geworden van een gezonde leefstijl. Gezondheid heeft dan ook een belangrijk plek ingenomen op school. Zo doet de school mee aan landelijke- en regionale gezondheidsinitiatieven en wordt water drinken gestimuleerd. Ouders worden door middel van nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd over gezondheid. De school zal een gezonde leefstijl voor kinderen blijven stimuleren in de komende jaren, om uiteindelijk een gezonde school te worden. Het belang van dagelijks bewegen en sporten was groot, maar is door B-Fit alleen maar gegroeid. Zo zijn er meer bewegingsmomenten gerealiseerd in de week en is het kennismaken met lokale sportverenigingen voor de school een jaarlijks terugkerend onderdeel geworden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website