Projectomschrijving

Binnen het project Athletics Movements is er een groei binnen de doelgroep 6-10 jaar ontstaan, waarbij er meer kinderen structureel blijven sporten/ bewegen. De groei is in het eerste jaar met 18,9% gestegen en daarboven op is er nog een groei in het tweede jaar ontstaan van 9,5%. Door de groei zijn er ook nieuwe jeugdtrainers gekomen.
Binnen het project is er een koppeling gemaakt met het naschoolse aanbod wat al bestond, waardoor activiteiten doorgang kunnen blijven houden. Binnen de school blijft het belangrijk om goed naar de wensen van de school te luisteren, zodat de communicatie goed verloopt, maar ook de samenwerking. Door een goede samenwerking
verloopt het project goed. Alle scholen die betrokken zijn bij het project hebben daarbij op een speelse/avontuurlijke manier kennis gemaakt met de atletieksport. Tevens zijn de vakleerkrachten ondersteunt en hebben ze informatie ontvangen over atletiek lessen in het basisonderwijs, waardoor er zelf meer aandacht gegeven kan
worden om de lessen voort te zetten in het onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website