Projectomschrijving

Sport en bewegen verbroedert en verbind.Asielzoekerscentra bieden voor bewoners sportactiviteiten aan. Uit ervaring is gebleken dat daar relatief weinig moeders van kleine kinderen aan deel nemen. Prioriteit ligt niet bij bewegen bij deze doelgroep, terwijl het juist veel van de voorkomende problemen kan helpen oplossen.Moeite met omgangsnormen in Nederland, verveling, slecht slapen, ruzies met kinderen van andere nationaliteiten. Dat willen we met deze sportimpuls gaan veranderen. Laagdrempelig op het centrum eerst een vrouwensport uur aanbieden om het vertrouwen te winnen. Zodat ze vervolgens met hun peuter naar een gezamenlijk ouder en kind uur durven komen. Daar leren de peuters met de interventie beweegdiploma van de KNGU alle basisvormen van bewegen. Door de medewerkers op het centrum te scholen en de gymnastiekverenigingen ter plaatse te betrekken borgen we de voortgang van het project. Met als idealistisch doel integratie door deelname aan sportverenigingen buiten het centrum.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website