Projectomschrijving

In Amsterdam-Noord liggen diverse sportvoorzieningen, maar de kinderen uit de buurt komen daar niet of nauwelijks vanwege de afstand, onbekendheid en/of financiële overwegingen. Basisscholen hebben naschoolse programma’s om kinderen aan het bewegen te krijgen, maar die leiden niet tot een structurele verbinding met een sportvereniging. Dit leidt ertoe dat de structurele sportdeelname in Amsterdam-Noord veel lager is dan in andere wijken van Amsterdam en de rest van Nederland. Voetbalvereniging asv De Dijk en de samenwerkende partijen hebben zich in deze Sportimpuls aanvraag vanaf september 2017 tot en met juli 2019 ingezet voor een sportieve verandering. De activiteiten richten zich op de thema’s ‘urban hockey’ en ‘pleinvoetbal' in de Waterlandpleinbuurt.

De behaalde resultaten gedurende de projectperiode sept 2017 t/m juli 2019 zijn:

  • 594 deelnemers kennismakingslessen in de scholen;
  • 159 deelnemers introductielessen op Kluivertveldje/Waterlandplein;
  • 181 kinderen die proeflid worden van asv De Dijk;
  • 145 kinderen die lid worden asv De Dijk en 14 kinderen lid van 'De Dijk in de Wijk';
  • 27 vrijwilligers/ouders actief voor begeleiding kinderen binnen ASV De Dijk.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website