Projectomschrijving

De huidige interventies gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag bereiken jongens slecht. De inhoud is te weinig gericht op te verbeteren vaardigheden van jongens. Het spreekt hen ook niet aan.
De eerste ervaringen van jongens met relaties en seks zijn over het algemeen leuk en spannend. Maar soms ook lastig. Ze weten niet altijd wat ze willen en wat ze niet willen. Ook zijn wensen en grenzen van de ander soms moeilijk in te schatten. Hierdoor kan grensoverschrijdend seksueel gedrag ontstaan. Daarom ontwikkelt het Trimbos-instituut een online flirtcursus. Daarmee leren jongens na te denken over hun wensen en grenzen in relaties en seksualiteit. Door te oefenen met flirten leren jongens inzien en ervaren welke flirt wel en welke flirt geen succes heeft. De doelgroep zijn jongens van 12-16 jaar op het VMBO. Om de juiste snaar te raken werken jongens zelf mee aan de vorm en inhoud van de cursus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website