Projectomschrijving

‘Be A Man!?’, ontwikkeld door Movisie, richt zich op het voorkómen dat jongens grenzen van anderen overschrijden, maar ook dat zij hun eigen grenzen overschrijden en worden overschreden. Hierbij spelen peer educators een belangrijke rol. Zij stemmen de voorlichting zo goed mogelijk af op de doelgroep rekening houdend met de culturele - en al dan niet religieuze - achtergrond. ‘Be A Man!’ maakt gebruik van zes vuistregels voor positief seksueel contact gebaseerd op het Vlaggensysteem. In discussies, rollenspellen en oefeningen komen ze aan de orde. Ook laat een dvd vier herkenbare situaties zien waarbij jongeren over elkaars grenzen (dreigen te) gaan. Iedere uitgangssituatie kent zowel een seksueel grensoverschrijdende afloop als een ‘betere’ afloop. Na vertoning van de ‘verkeerde’ versie, dienen de jongens alternatieven te bedenken. Daarna zien zij de betere afloop. Hier wordt ook benadrukt welke vuistregels wel of niet overtreden worden. Op www.movisie.nl/beaman staat een trailer als voorproefje.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website