Projectomschrijving

Rutgers WPF ontwikkelt een module Seksuele Gezondheidsbevordering voor de lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn. Doel hiervan is dat toekomstige docenten in het voortgezet onderwijs beter in staat zijn seksuele voorlichting te geven. Het project begint met een verkenning bij de lerarenopleidingen. Er wordt gevraagd naar de stand van zaken, de behoeften van docenten en de voorwaarden om de module in te voeren. Op basis hiervan wordt een eerste versie ontwikkeld. Deze versie wordt getest bij docenten en studenten. Vervolgens wordt de module aangepast. De module wordt via vaktijdschriften, bijeenkomsten voor docenten en het directeurenoverleg bekend gemaakt bij de lerarenopleidingen. Het gebruik ervan wordt gestimuleerd en gemonitord. Zo nodig biedt Rutgers WPF een ondersteuningsaanbod aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website