Projectomschrijving

Jongeren zien dagelijks geseksualiseerde mediabeelden. Deze beelden zijn vaak seksestereotiep en/of vrouwonvriendelijk. Eenzijdige en ongenuanceerde blootstelling kan resulteren in respectloze en grensoverschrijdende omgangsvormen tussen jongens en meisjes. Vooral laag opgeleide en allochtone jongeren zijn extra kwetsbaar voor deze beelden. Rutgers WPF ontwikkelt in samenwerking met onderzoekers, leerkrachten en VMBO leerlingen een lesmodule mediawijsheid. De module bestaat uit twee lessen voor jongeren van 13-15 jaar waarin ze kritisch leren kijken naar geseksualiseerde en geïdealiseerde beelden. Ook leren zij de mogelijke gevolgen van deze beelden op hun zelfbeeld en op de seksuele omgang met anderen kennen. De module wordt planmatig ontwikkeld en sluit zoveel mogelijk aan bij de leefwereld en jeugdcultuur van jongeren. De module wordt op vier VMBO scholen op proces en effectiviteit onderzocht. De module sluit aan bij de lesmodule Lang leve de liefde en bevat zowel analoge als digitale elementen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website